วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

SMS แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ฟรีผ่าน my by CAT เข้าถึงทุกพื้นที่ แจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 CAT ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  การส่งข้อมูลข่าวสารเตือนภัยธรรมชาติ  ผ่าน SMS บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by CAT โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ