วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

PFP เปิดตัวโครงการ “พีเอฟพีพกถุงผ้า..บอกลาถุงพลาสติก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมการใช้ถุงผ้าแทน การใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดอัตราการสร้างปริมาณขยะจากพลาสติก

13 มี.ค. 2020
1239

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP เปิดตัวโครงการ “พีเอฟพีพกถุงผ้า..บอกลาถุงพลาสติก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมการใช้ถุงผ้าแทน การใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดอัตราการสร้างปริมาณขยะจากพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะ โลกร้อน และรณรงค์ให้พนักงานหันมาใช้ถุงผ้าแทน ทั้งพีเอฟพี จึงสนับสนุนแจกถุงผ้าให้กับพนักงานทุกท่านภาย ในบริษัทฯเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด