วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

OR ส่งมอบ “โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” จ.สงขลา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) พร้อมด้วยพนักงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” ตามแผนงาน TOGETHER พื้นที่คลังปิโตรเลียมสงขลา จ.สงขลา ซึ่งก่อสร้างด้วยความร่วมแรงร่วมใจและจิตอาสาของชุมชนและพนักงานคลังปิโตรเลียมสงขลา สำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนมอบอุปกรณ์เพาะฟักพันธุ์ปลาจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คลังร่วมประดิษฐ์ และออกแบบให้คำแนะนำชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มรักษ์ แอท ท่าเสา ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง มอบกุ้งกุลาดำ 800,000 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลและกระชังบกในโครงการเพื่อรับการอนุบาลต่อไป

OR มีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ โดยมีความตั้งใจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”