วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

NBT จับมือ มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สตูดิโอ นิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564

 ในการนี้ มรภ.สงขลา นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร โดยมีหน่วยงานงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรในครั้งนี้กว่า 40 หน่วยงาน