วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

NBT จับมือ มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2564) ณ สตูดิโอ นิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564

ในการนี้ มรภ.สงขลา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร