วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

CAT ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง

CAT ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 ในรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ชมเชย ด้านนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง – STAY SAFE AND STRONG TOGETHER”

โดยได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิค (Routing Management System : RMS) ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการให้บริการกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ของ CAT มีหลักการทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการเลขหมาย ราคาซื้อราคาขายทราฟฟิค การจัดการข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ ตลอดจนช่วยจัดการเส้นทางให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และลดความสูญเสียจากการลักลอบใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในรูปแบบของ International Revenue Sharing Fraud (IRSF) และ Arbitrage Fraud ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน