วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

CAT เขตใต้จัดงานสัมมนา Digital Platform For Smart Business(C internet & EKKO WiFi on LINE Official Account) เพื่อนำนวัตกรรมระบบWiFiช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจผ่านระบบLine OA

16 ธ.ค. 2019
1246

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562ณ ห้องรัศมี ต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ Digital Platform For Smart Business สามารถบริหารจัดการผ่าน Digtal Platform ได้ด้วย โดยมี คุณปฤณ จำเริญพานิช ซึ่งเป็น LINE@ Certified Trainer รุ่นแรก ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจาก LINE Thailand ปี 2016 “รู้ลึก รู้จริง เรื่อง LineOA” Intensive Course With Line OA ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โดยมีนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาค อีกทั้ง C internet & EKKO WiFi on LINE OfficialAccountและการนำ นวัตกรรม ระบบ WiFiเพื่อช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจ โดยมีคุณพรชัย เอี่ยมสุขใส วิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด ร่วมบรรยายการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ กลุ่มธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีความต้องการใช้พWiFi,ธุรกิจSME ที่มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และมีความต้องการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ มีการทำงานผ่านไลน์หรือมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องดูแลผ่านกลุ่มไลน์ /ลูกค้าองค์กรเดิมที่ต้องการใช้ WiFi ที่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านไลน OA ทำธุรกิจผ่านไลน์ OA เพื่อให้มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น