วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

CATเขตใต้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการลูกค้ารายใหญ่ประจำปี 2562

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการลูกค้ารายใหญ่ประจำปี 2562 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 และร่วมกิจกรรม CAT Network Showcase 2019 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ/พร้อมพาเที่ยวชมช้างสามเศียรและเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ