วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ บ.ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ดฯปั้นศูนย์การเรียนรู้เกษตร BCG เสริมศักยภาพ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 มิ.ย. 2024
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บ.ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ดฯ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร BCG แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ เสริมศักยภาพนักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สอดคล้องความต้องการภาคธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามบัน

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3ประจำปี 2567

14 มิ.ย. 2024
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดกิจกรรม และมีนายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของค่ายเยาวชน ที่จัดข

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงฯ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ

14 มิ.ย. 2024
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงฯ ประจำปี 2567 โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอจะนะ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งได้มีการรายงานการใช้น้ำมันดีเซลในเหตุการณ์แหล่งก๊าซ JDA-A18 หยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ ในปี 2566 ที่ผ่านมา แผนหยุดการผลิตของแหล่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (13 มิ.ย. 67)

13 มิ.ย. 2024
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 07.50 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (13 มิ.ย. 67) พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลว

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูลอบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

12 มิ.ย. 2024
มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูลจัดอบรมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ จ.สตูล สร้างนวัตกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง ควบคู่จับมือภาคีเครือข่ายสร้างการรับรู้ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จัง

มรภ.สงขลา รวบรวมพันธุ์ข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดศูนย์เรียนรู้ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ในงาน “วันข้าวลูกปลา” มรดกข้าวชาวป่าชิง
นำองค์ความรู้ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

11 มิ.ย. 2024
มรภ.สงขลา ผนึกศูนย์ข้าวชุมชนป่าชิง จะณะแบ่งสุข พร้อมภาคีเครือข่าย รวบรวมพันธุ์ข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงาน “วันข้าวลูกปลา” มรดกข้าวชาวป่าชิง นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 25