วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

26 ส.ค. 2020
537


วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.20 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีกราบสักการะพระพุทธชินราช พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานาถ โดยมีนางมนัญญา เบญจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (ชญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ , นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ร่วมพิธีแถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่.