วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

4 สมาคมในจังหวัดสงขลา ตั้งโต๊ะแถลงการณ์และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลก้าวล่วงใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

วันที่20 มกราคม 2564 ที่หน้าอนุสาวรีย์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำโดยนายศุภกิจ ยอดแก้ว อุปนายกสมาคมชาวสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ  อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ นายปรีชา สุขเกษม ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นายประเสริฐ สุขนันต์ อุปนายกสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมกันตั้งโต๊ะออกแถลงการณ์ และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผ่านทางนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม สงขลา เพื่อให้ดำเนินการทางด้านกฎหมายกับผู้ที่กระทำการบิดเบือนข้อมูลประวัติส่วนตัวและกล่าวให้ร้ายป้ายสีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

โดยมีนายศุภกิจ ยอดแก้ว อุปนายกสมาคมชาวสงขลา เป็นผู้กล่าวแถลงการณ์ ใจความว่า “แถลงการณ์คณะกรรมการครือข่ายองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคล นำโดยนายอัยย์ เพชทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่กลุ่มต่างๆ และได้ก้าวล่วงใส่ร้าย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 , วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 และต่อมาได้เผยแพร่คลิปการบรรยายดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านสื่อออนไลน์ อันเป็นการจงใจ ใส่ร้ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยก ถือว่าเป็นภัยกับความมั่นคงของประเทศชาติ โดยเนื้อหาทั้งหมด ไม่เป็นความจริง ซึ่งความจริง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นคนสงขลา มีถิ่นกำเนิดที่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาและเป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษ ท่านป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดเวลาตั้งแต่รับราชการทหาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรษ  2 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ของคนสงขลา และคนไทยทั้งประเทศ

ดังนั้น ทางเครือข่ายองค์กรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงขอให้นายอัยย์ เพชรทอง และพวกหยุดการกระทำซึ่งเป็นการใส่ร้ายอันเป็นเท็จและอ้างถึง พลอก เปรม ติณสูลานนท์ ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งประเด็น ดังกล่าวทั้งหมดนี้ ทางเครือข่ยองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จะดำเนินการทางกฎหมายทุกกรณีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ลงท้ายเครือข่ายองค์กรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ด้านนายปรีชา สุขเกษม ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะจัดตั้งทีมด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการแจ้งความและดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีมิให้ผู้ใดมากล่าวบิดเบือนและใส่ร้ายป้ายสีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ได้