วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

05 เม.ย. 2020
488

มรภ.สงขลา จัดส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา “กลับบ้านกันนะ มหา’ลัยไปส่ง” ประเดิม 4 จังหวัดแรก สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช เผยตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทาง พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และให้รายงานตัว อสม. ในพื้นที่ทันที    

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ดำเนินการจัดส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยมีการคัดกรองโรคก่อนเดินทาง ส่วนจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขตจังหวัด ส่งผลให้ยังไม่สามารถเดินทางไปส่งนักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งในระหว่างที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือให้นักศึกษาพักอาศัยในที่พักและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
         ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำสัมภาระขึ้นรถได้เพียง 1 ใบ/คน และนักศึกษาทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยขอให้นักศึกษานัดกับผู้ปกครองมารับ ณ จุดหมายปลายทาง หรือระหว่างทางที่รถสัญจรผ่าน ที่สำคัญ เมื่อกลับถึงภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวกับผู้นำชุมชน/อสม. หรือสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดทันที หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร.095 4425420 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา