วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

20, 22 เม.ย.นี้ คณะเกษตร มรภ.สงขลา แจกผลิตผลทางการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงการแพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 20 และ 22 เมษายนนี้ ณ บริเวณทางเข้าประตู 1 มรภ.สงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตรแจกข้าวกล่อง พร้อมผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดหวาน ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผลงานอาจารย์ นักศึกษา และผักจากชาวบ้าน ต.เกาะแต้ว หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วง Covid-19 แพร่ระบาด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการแจกข้าวโพดหวานของนักศึกษา ผักจากงานวิจัยของอาจารย์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด มะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ถั่วพุ่มพันธุ์คัด-สงขลา และพืชผักของชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของทางคณะฯ นอกจากนั้น จะมีการแจกข้าวกล่องให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน และ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าทางเข้าประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา