วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

10 นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ผ่านคัดเลือกโชว์ผลงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาทัศนศิลป์ รวม 10 คน แทคทีมผ่านคัดเลือกผลงานโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา “เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น” : The New Gen of Southern Artists 2021 ภาคใต้ เตรียมโชว์นิทรรศการ 4 ภาคระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค.64

 อาจารย์วารี แสงสุวอ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวมาเรียม สืบเหม ชื่อผลงาน “ความอบอุ่น” 

2. นายมูฮัมหมัดนัสรี บินหะยีมามะ ชื่อผลงาน “จิตเสื่อมโทรม” 

3. นางสาวนูรฟาซีลิม บูละ ชื่อผลงาน “สุนทรียภาพใต้ร่มใบ หมายเลข 4” 

4. นายคีตวัฒน์ บุญส่ง ชื่อผลงาน “ความนัยสองสภาวะ 2” 

5. นางสาวศิรดา ไกรวัลย์ ชื่อผลงาน “ดอกไม้ สัญลักษณ์ในธรรมชาติของกามารมณ์” 

6. นายอิมรอน อารง ชื่อผลงาน “Lonely + วิดีโอ” 

7. นางสาวสุฑารัตน์ ธรรมรัตน์ ชื่อผลงาน “วัตถุจากวิถีชีวิต 3” 

8. นางสาวอรปรียา ยะทิ้ง ชื่อผลงาน “ม่านฟ้าสนธยา” 

9. นางสาวกฤตยา อมรนันท์ ชื่อผลงาน “หนูน้อยหมวกแดง” 

10. นายอานนท์ เกื้อสุข ชื่อผลงาน “ปิดเสียงการสนทนา”

ทั้งนี้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ตามรายชื่อทั้ง 10 คนข้างต้น ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา “เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น” : The New Gen of Southern Artists 2021 ภาคใต้ จำนวน 50 ผลงาน จากจำนวนผลงานทั้งหมด 100 ผลงาน โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง ซึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกนี้จะได้นำไปจัดแสดงนิทรรศการร่วมกัน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ โดยจัดแสดงผลงานจริง ณ หอศิลป์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564