วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ไทย-มาเลเซีย จัดงานแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว(MTEX) พร้อมลงนาม MOU ด้านการท่องเที่ยวกับ 5 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 16 ก.พ.2566 ที่โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ สมาคม MATTA MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทย จัดงานการแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว(MTEX) นำเสนอธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ พร้อมลงนาม “สนธิสัญญา MOU กรอบความร่วมมือของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ได้มีการพบปะพูดคุย B2B ระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล กระบี่ และจังหวัดตรัง กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของมาเลเซีย โดยมีสมาคม MATTA MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย และตัวแทนผู้ประกอบการประเทศไทย นำโดย

สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-​สงขลา

พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจากสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียMELAKA จังหวัดสงขลายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งจังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในปัจจุบันหลังจากเปิดด่านพรหมแดนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก

การจัดงานในครั้งนี้จะสามารถทำให้ได้รู้จักสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันมากมาย และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะสมาคม​MATTA MELAKA CHAPTER ที่ได้เลือกจังหวัดสงขลาในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเชียได้เป็นอย่างดี

นายจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเข้าด้วยกัน โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการลงนามสนธิสัญญา MOU กรอบความร่วมมือของผู้ประกอบการระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มต้นนำร่องใน 5 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง และกระบี่ ซึ่งวันนี้ทางสมาคม MATTA MALAKA CHAPTER ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมากว่า 10 บริษัท เข้าร่วมและเชื่อมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่าง MELAKA MALAYSIA และภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดที่ได้ร่วมทำ MOU ในวันนี้ อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวที่มีการวางแผนร่วมกันเพื่อสานต่อเป้าหมายการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไป