วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ไทยเวียตเจ็ทร่วมขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขร่วมขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บนเที่ยวบินของสายการบินฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้ขยายระยะเวลาโครงการบัตรโดยสารสมนาคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้ดำเนินมาดั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยได้ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการบัตรโดยสารสมนาคุณดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  แห่งประเทศไทย รวมถึงแพทย์และพยาบาลจาก 160 โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ที่ประสงค์ขอรับบัตรโดยสารสมนาคุณ สามารถติดต่อสายการบินฯ โดยส่งอีเมลไปยัง vz.support@vietjetair.com อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง