วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

โออาร์ จัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์และ นายวิสทุธิ์กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา โออาร์พร้อมด้วย ทีมงานจากฝ่ ายสื่อสารองค์กร และคลัง ปิโตรเลียมสงขลา จัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางดำเนินงานและแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา