วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายทรรศน บุญเรือง วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้ปฏิบัติงานในแผนกประสิทธิภาพร่วมนำคณะนั่งรถชมโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นลำดับต่อไป