วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมทำMOUว่าด้วยความร่วมมือจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ระหว่างสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2​ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลานายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou)​ ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ​ สาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งร่วมมือกันจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคมนี้

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะกล่าวว่า งานวันนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอจะนะ นางสาว ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ในการร่วมงานแถลงข่าวและลงนาม MOU ในครั้งนี้

ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ และอยู่ในการดูแลของสาธารณสุขอำเภอจะนะอยู่แล้ว โดยมีข้อมูลในส่วนของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ทั่วถึง  จึงได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว เพราะเป็นโครงการที่ดี  เป็นโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยทางสาธารณสุขอำเภอจะนะ   ได้สนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุข  ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาตลอดทุกปี