วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงคีรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2565 ณ วัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง) โดยมี นางฐิติมา สัตถาพร ปลัดอำเภอประจำตำบลป่าชิง เป็นประธาน ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปเทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบศาลาการเปรียญวัด เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอย ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความสะดวกสบายแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน