วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะมอบของสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของอำเภอจะนะ

18 ต.ค. 2021
604

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายเขมญาต ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ มอบของสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของอำเภอจะนะ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในการรับมอบ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และชุดเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 ชุด ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่อไป