วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา รับสมัครนักเรียนระดับก่อนพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) และ ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (ใบสมัครชุดละ 100 บาท) ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ชั้น 2 และรับสมัครในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารราชพฤษ์ โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 074-260294 facebook : Satitearychildhood หรือทางเว็บไซต์ http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=171