วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โชห่วยจี้ภาครัฐปราบบุหรี่เถื่อนทะลักภาคใต้ ยอดเก็บภาษีลดฮวบ 30% ในช่วง 10 เดือน

สมาคมการค้ายาสูบไทย โอดร้านโชห่วยในภาคใต้เจอปัญหาบุหรี่เถื่อนหนัก จังหวัดสงขลาอ่วมหนัก ร้านผิดกฎหมายผุดเต็มเมือง ส่งผลยอดจัดเก็บภาษี อบจ. ลดฮวบถึง 30% วอนภาครัฐเข้มงวดปราบปรามร้านค้าที่ขายบุหรี่เถื่อน และผู้ลักลอบนำเข้าให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาถึงความเรื้อรังของปัญหาบุหรี่เถื่อนที่แก้เท่าไรก็ไม่ตกเสียที เพราะร้านค้าบุหรี่เถื่อนเปิดขายกันเป็นล่ำเป็นสัน และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี แม้ช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่มีการปิดด่านพรมแดน รวมทั้งมีการรายงานข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่เป็นระยะๆ แต่ร้านค้าที่ขายบุหรี่หนีภาษีเหล่านี้ก็ยังมีของมาขายได้ตลอดและส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ไม่มีแสตมป์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งย่อมหมายความว่าบุหรี่หนีภาษีที่จับกุมได้นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น”

“ข้อมูลการจัดเก็บภาษียาสูบของกรมสรรพสามิต ระบุว่าบุหรี่ที่เสียภาษีสร้างรายได้ภาษีส่วนกลางให้รัฐบาล 67.4 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การค้าบุหรี่ถูกกฎหมายยังต้องเสียภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซองละ 1.86 บาทด้วย โดยก่อนปี 2560 เคยสร้างรายได้ให้ อบจ.ทั่วประเทศกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี แต่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งล่าสุดอย่างก้าวกระโดดเป็นประวัติการณ์ ทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 2,500 ล้านบาทต่อปี”

“ข้อมูลล่าสุดที่สมาคมฯ ได้รับจาก อบจ.สงขลา พบว่ารายได้ภาษีบุหรี่เก็บได้ลดลงทุกปี โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 อบจ. สงขลาเก็บภาษีจากการค้ายาสูบได้เพียง 8 ล้านบาท ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 30% ซึ่งทาง อบจ. ก็ทราบดีว่าเป็นผลจากการแพร่หลายของบุหรี่หนีภาษีในจังหวัด และคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 อาจเก็บได้น้อยลงอีก”

ด้าน ตัวแทนร้านค้าในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาบุหรี่เถื่อนว่า ทุกวันนี้ มีการขายบุหรี่เถื่อนในร้านค้าต่าง ๆ กันอย่างเสรีและขายกันในปริมาณมาก ๆ เนื่องจากบุหรี่เถื่อนมีราคาถูกกว่าบุหรี่เสียภาษีตามกฎหมายถึงครึ่งต่อครึ่ง จริงอยู่ที่มีการจับกุมอยู่บ้าง ช่วงไหนที่มีการจับกุมเยอะ ๆ บุหรี่เถื่อนก็จะหายไปสักพัก พอไม่มีข่าวการจับกุมก็จะกลับมาขายอีก วนเวียนกันอยู่แบบนี้ จึงต้องการให้ผู้ที่รับผิดชอบปราบปรามการค้าบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจัง เพราะร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกกฎหมายได้รับผลกระทบอย่างหนัก

“ก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผวจ. สงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ให้ช่วยดูแลความเดือดร้อนของร้านค้ายาสูบ และช่วยประสานไปถึงหน่วยงานที่ดูแลให้มีการปราบปรามร้านค้าที่ขายบุหรี่หนีภาษี และผู้ที่ลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมิให้ซ้ำเติมร้านค้าโชห่วยที่สุจริตในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และปกป้องรายได้ภาษีของภาครัฐในภาวะที่กระทรวงการคลังจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ” นางวราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย