วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

โคคา-โคล่า จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเงินเริ่มต้นกองทุนรับมือโรคโควิด 19 มุ่งช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

07 เม.ย. 2020
849

7 มีนาคม 63 เวลา 11.00น. กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย นำโดย มร.โฮเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มร.คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมูลนิธิชัยพัฒนา นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยฯ ร่วมสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

#ห า ด ทิ พ ย์ ห่ ว ง ใ ย ห่ า ง ไ ก ล แ ต่ ไ ม่ ห่ า ง กั น
#ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะ
#Covid_19โหม๋เราต้องรอด
#หาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้