วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินขาเข้า – ออก ระหว่างประเทศ ตามแนวทาง Phuket sandbox

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ตม., ศก., ด่านควบคุมโรค, บวท., ตร.ท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวฯ, สายการบิน,ผู้ให้บริการภาคพื้น และ ผู้บริหาร/พนง.ทหญ. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินขาเข้า – ออก ระหว่างประเทศ ตามแนวทาง Phuket sandbox ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่