วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หล้งพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้เดินทางผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 7 เมษายน 2564 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสงขลา ระลอกใหม่ มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 1 คน ประกอบกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์ กรณีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้เดินทางผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้กำชับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยเน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้สั่งการให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณทางเดิน ห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และพื้นผิวในทุกจุดสัมผัส รวมถึงอุปกรณ์ด้านการตรวจค้น ถาดวางสัมภาระ และรถเข็นกระเป๋า แบบ Deep Cleaning

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และยึดหลัก แนวทางบินวิถีใหม่ D – M – H – T – T ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ประกอบด้วย Distancing (เว้นระยะห่าง) Mask Wearing (สวมหน้ากากอนามัย) Hand Washing (หมั่นล้างมือบ่อยๆ) Testing (ตรวจวัดอุณหภูมิ) Thaichana (สแกนแอปฯ ไทยชนะ)

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์ 074 227000, 074 227001-3