วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เริ่มแล้วงานกิจกรรม “เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์” ณ บ้านจีนสามห้อง (ย่านเมืองเก่า) ถนนนครนอก จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิลปินมโนราห์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและสร้างภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและปฏิสัมพันธ์ร่วมกับทางชุมชนจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ กิจกรรมภายในงาน พบกับ นิทรรศการภาพวาดเล่าเรื่องมโนราห์ นิทรรศการผลิตภัณฑ์มโนราห์จากผลงานวิจัยการอบรมการร้อยลูกปัดมโนราห์ โดยหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว การประกวด “ระบายสีสืบสานถิ่นมโนราห์” การเสวนา “เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องมโนราห์” การประกวดแข่งขัน “การประชันมโนราห์”