วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เปิดแล้ว The Buddy Genius School”โรงเรียนทางเลือกหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้เปิดแล้ววันนี้ที่หาดใหญ่

01 มี.ค. 2020
1566

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ โรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส (Grand Opening The Buddy Genius) มีพิธีเปิดสถาบันการศึกษาหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้: The Buddy Genius School โดย ครูเจน เจนจิรา จันทะมุณี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรวมถึงผู้ปกครองและสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมงานอย่างคับคั่ง

โรงเรียนทางเลือกหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้: The Buddy Genius School ผู้ก่อตั้ง โรงเรียน The Buddy Genius คือ ครูเจน เจนจิรา จันทะมุณี ซึ่งมีประสบการณ์สอนมากว่า12 ปี ผู้ซึ่งเชื่อว่า “ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ” และใช้เวลาในการทำความเข้าใจนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะเป็นสื่อกลางสำหรับครอบครัว

เพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะเป็นสื่อกลางสำหรับครอบครัว เพื่อร่วมวางแผนอนาคตให้ทุกคนประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ประสบการณ์การทำงานด้านการธนาคาร และประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ

ครูเจน จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคารและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาBusiness and Economic Forecasting จากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากโรงเรียน The Buddy Genius ครูเจนยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท พัฒนาความรู้ เดอะ บัดดี้ คิดส์ จำกัด และบริษัท พีแอนด์ เจ พรีเมี่ยม โปรดกส์ จำกัด อีกด้วย

โดยมีนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดสงขลา (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC Songkhla) และนายณัฐพงศ์ แถลงกิจทีมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และปีจจุบันเป็นเจ้าของกิจการในหลากหลายวงการใน Genius School Thailandดูแลการวางกลยุทธให้เกิดองค์กรที่แบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วน (social
enterprise) และ ให้คำปรึกษาดูแลนักลงทุนในเครือๆ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Grand Opening TheBuddy Genius School ในครั้งนี้

โรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (micro school) ที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ การเรียนของทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน และการเรียนนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อมุ่งนั้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต

โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกมาใช้ในการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนล้อมรอบด้วยความเป็นนานาชาติ โดยมีทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นครูผู้สอนในรายวิชาต่ง ๆ ที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจผ่านการโครงการของตัวเองเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนในทุก ๆ วัน

บรรยากาศในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อการเข้าใจตัวเองและเรียนรู้พรสวรรค์ของลูกไปพร้อม ๆ กัน พร้อมรับชมการแสดงละครเวที นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนเดอะ บัดดี้จีเนียส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผู้ปกครองท่านใดสนใจทีส่งบุตรหลานจะเข้าร่วมมกิจกรรมหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนนในรูปแบบของเดอะ บัดดี้จีเนียส (The Buddy Genius) สามารถ ติดต่อได้ทีหมายเลข 094 664 1747 หรือ ไลน์แอด @thebuddygenius หรือเฟสบุคแฟนเพจ @thebuddyeducationcommunity หรือเว็บไซต์www.thebuddy.co.th หรือเข้าร่วมกิจกรรม The Buddy Meet & Greet จากโรงเรียนเดอะ บัดดี้จีเนียส
(The Buddy Genius) ทีจะขึ้นในวันอาทิตยที่4 เมษายน 2563