วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง “ทีมสงขลาใหม่ ” คึกคักบรรยากาศของทีมงาน เครือข่ายพี่น้องประชาชน ทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลครบทุกพื้นที่

วันอังคารที่ 26 มกราคม  2564  ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์   นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  หัวหน้าทีมสงขลาใหม่  โดยช่วงเช้ามีพิธีเลี้ยงพระและเปิดป้ายสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทีมสงขลาใหม่   โดยมีพี่น้องเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก

ดร.สมศักดิ์  กล่าวว่าทีมสงขลาใหม่มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นในการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ประสบการณ์8ปีที่ได้พัฒนาสงขลาและได้นำความรู้และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสงขลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศซื่งสงขลามีจุดขายที่เป็นเมืองเก่า บ้านเมืองจะพัฒนาต้องมีประชาชาชนมาเป็นส่วนร่วมคิดร่วมทำ พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง คนบ่อยางเราต้องดูแลเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตแน่นอน