วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบาย “คอหงส์เมืองสุขภาพ”

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบาย “คอหงส์เมืองสุขภาพ” ของคณะผู้บริหารฯ และนโยบาย “สงขลาเมืองกีฬา” ของจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ไลฟ์สไตล์ หาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มานำออกกำลังกายแบบศิลปะป้องกันตัวประกอบเสียงเพลง (โปรแกรม Body Combat) และให้บริการดัชนีมวลกายและวิเคราะห์ (BMR) ให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์ที่เข้าร่วมกิจกรรม