วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เทศเมืองคอหงส์กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในกิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์