วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมจัดตั้งสถานธนานุบาลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการของประชาชน

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน รองผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ที่ปรึกษาสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายสุรชาติ เล็กขาว อดีตปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ และให้คำแนะนำในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยทางเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้วางแผนที่จะจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการของประชาชน เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้สะดวก