วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ลงพื้นที่รณรงค์ติดตั้งและเปิดใช้งาน APP Khohong Smart City (วันที 3)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำทีมโดย นายนฤทธิ์ ศิริรัตน์ นายทรงวุฒิ ขวัญทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และทีมงานจากครูใหญ่ไทยคอม เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การติดตั้งและเปิดใช้งาน Application Khohong Smart City ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกช่องทางการติดต่อกับเทศบาลเมืองคอหงส์และหน่วยงานภายนอก เป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ย่อเทศบาลเมืองคอหงส์และการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐมาไว้ในมือถือ ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงบริการ ติดต่อประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชน เทศบาล รวมถึงหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายแค่ปลายนิ้ว