วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน 2563”

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน 2563” ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2563) โดยมีมทบ. 42 อสม. ตำบลคอหงส์ และพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์