วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์งานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมลตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ กล่าวต้อนรับและร่วมแถลงถึงความพร้อมในปีนี้

และมีผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6,นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันออก,นายภิญโญ บุญรัศมี นายภิญโญ บุญรัศมี ผอ.ส่วนป้องกันและปฎิบัติงาน ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา,นางสาวศุภานน ไกรวงศ์ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8สงขลา และพันโทอภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ รองหัวหน้ากองสวัสดิการพลเรีอน มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

และในเวลา 10.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมา เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักชลประทานที่ 12 สงขลา, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 12 สงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 รวมไปถึงผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์