วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองควนลังเปิดงาน“เทศกาลลอยกระทงและของดีเมืองควนลัง “ประจำปึ2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น .ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำ (แยกสนามบินนอก)  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เทศบาลเมืองควนลัง นำโดย นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยผู้คณะบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เปิดงานเทศกาลลอยกระทงและของดีเมืองควนลัง ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดงาน ณ สถานีที่แห่งนี้ ปีนี้ เป็นการจัดที่นี่เป็นปีที่ 2 และปีนี้

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีไทยแต่โบราณมาแล้วนั้น และ ปีนี้ยังได้จัดควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าและผลิตภันณฑ์ของดีเมืองควนลัง ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลลอยกระทงและของดีเมืองควนลัง “ ภายในงานมีการแสดงผลงานของกลุ่มสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองควนลัง และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆภายใต้ชื่อ “ของดีเมืองควนลัง”

และภายในงานมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีต่างๆ การประกวดกระทง และการประกวดหนูน้อยพนพมาศ ภายในงานมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลังและใกล้เคียง เข้ามาเที่ยวงานกันอย่างเนื่องแน่น