วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองควนลังร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

12 ม.ค. 2020
895

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำพ.ศ. 2563โดยมีนายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงานและคณะผู้บริหารของเทศบาลฯหน่วยรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานของการจัดงาน

 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

– การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนจากชุมชน / และจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตเทศบาล

– การจัดกิจกรรมเกมส์และการละเล่น

– การจัดกิจกรรมออกบูธของหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 

– การสาธิตการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม / จากกองกำกับการ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43เป็นต้น