วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีต้อนรับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

09 ม.ค. 2020
1392

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับรางวัลในการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.เสิร์ฟยอดเยี่ยม ได้แก่ ปิญชาน์ พรหมฤทธิ์ 2.สกัดกั้น (บล็อก) ยอดเยี่ยม ได้แก่ กาญจนา นิลนก 3.นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ สมิตานันท์ โพธิกสิกร 4.ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ สุทธิรักษ์ จิตตกูล รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ที่การแข่งขันระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครกรุงศรีอยุธยา ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีต้อนรับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล นายสมพร จันทร์พัฒน์ รองผอ.ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ นายวีรศักดิ์ จงบุรี วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินฯ นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) และนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ร่วมต้อนรับ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานที่เคลื่อนขบวน จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) เลี้ยวซ้ายไปยังถนนรัถการ – ถนนชุมรัตน์อุทิศ – หน้าหอนาฬิกา – วงเวียนน้ำพุ – เข้าสู่สำนักงานเทศบาลนคร หาดใหญ่