วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดีแด่ นายน่าเสด หีมเบ็ญหมัดได้พบกระเป๋าสตางค์ คืนกลับแก่เจ้าของ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบเกียรติบัตร แด่ นายน่าเสด หีมเบ็ญหมัดได้พบกระเป๋าสตางค์ คืนกลับแก่เจ้าของ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดี โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่