วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดภาพถ่ายโครงการมองเมืองในมุมใหม่ HATYAI STREET ART

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มองเมืองมุมใหม่ HATYAI STREET ART” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ HATYAI STREET ART (เปิดเมืองท่องเที่ยว) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กลางเมืองหาดใหญ่ ที่รวมผลงานจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ ที่เป็นเอกลักษณ์ จำนวน 15 จุด บริเวณซอยรอบวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธาน ” มอบเงินรางวัลและโล่รางวัล ในการประกวดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทภาพถ่าย จำนวน 63 คน

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณธันยพัฒน์ จงชัยยุทธ์
• รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณสุดารัตน์ เครืองาม
• รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณคณีรัตน์ พูนจันทร์

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที จำนวน 12 คน
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณศุภกร เหล่าสุวรรณ
• รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี
• รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ คุณดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี

และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทโหวตภาพถ่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 64 คน ผู้ได้รับผลโหวตสูงสุด 10,021 ยอดไลค์ได้รับเงินรางวัล 8,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ นางสาวหรรษลักษณ์ จันทรัตน์