วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมประชาคมในการใช้โรงแรม ลี การ์เดนส์ โฮเต็ล (Lee Gardens Hotel) เป็น Bubble and seal

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในประชุมการประชาคมในการใช้โรงแรม ลี การ์เดนส์ โฮเต็ล (Lee Gardens Hotel) เป็น Bubble and seal พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ ประทุมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ และบริเวณโดยรอบ ประชุมพร้อมกับ มีมติเห็นชอบในการใช้โรงแรม ลี การ์เดนส์ โฮเต็ล (Lee Gardens Hotel) ได้

ซึ่งในการทำประชาคมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในนำกลุ่มผู้เสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนและสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ โรงแรมโรงแรม ลี การ์เดนส์ โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา