วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าตามคำร้องของประชาชน

วันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณริมกำแพงประตูทางเข้าร้านสวัสดิการล้างอัดฉีด ทัพเรือภาพที่ 2 ถนนทะเลหลวง ตามคำร้องของประชาชน เพื่อให้ทางเท้าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยกับผู้ที่ใช้เส้นทางเดินเท้า