วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่ อสม. พัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุข เน้นสามารถให้ความรู้และช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน

15 ก.ค. 2020
849

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา เทศบาลนครสงขลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรม (ศสมช.) โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการอบรมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุขและในด้านต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงเน้นย้ำ6 มาตรการสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ การคัดกรอง/วัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เว้นระยะห่าง/ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม และสแกนแอป “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน