วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวสงขลา

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ในงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในจังหวัดสงขลา ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี

ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนในค่ำคืนนี้แล้ว ในเช้าวันพรุ่งนี้ (10 ตุลาคม) เวลา 08.00 น. จะมีการแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงฯ โดยขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6 สงขลา) และแห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางขบวนแห่ได้ร่วมสักการบูชา ก่อนที่จะไปยังบริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน (บันไดพญานาค) จากนั้นจะมีการอัญเชิญผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงฯ ขึ้นไปบนยอดเขาตังกวน เพื่อนำไปห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนต่อไป

สำหรับพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวสงขลา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการบูชาแก่ชาวนครสงขลาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป