วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว บริเวณชุมชนวชิราซอยคู่และชุมชนวชิราทะเลหลวง เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา