วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ซากวัชพืช และสิ่งปฏิกูลจากทะเล รวมถึงโฟมและพลาสติกบริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ หลังโดนคลื่นซัดขึ้นฝั่ง

เช้าวันที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ซากวัชพืช และสิ่งปฏิกูลจากทะเล รวมถึงโฟมและพลาสติกบริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ หลังโดนคลื่นซัดขึ้นฝั่ง ทำให้ชายหาดได้รับผลกระทบ มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ชายหาดกลับมามีความสะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกวัน