วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครสงขลาจัดพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวดขยะตกค้างบริเวณชายหาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ และชายหาดฝั่งแหลมสนอ่อน บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ หลังโดนคลื่นซัดขึ้นฝั่ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ซากวัชพืช และสิ่งปฏิกูลจากทะเล รวมถึงโฟมและพลาสติกบริเวณชายหาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ และชายหาดฝั่งแหลมสนอ่อน บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ หลังโดนคลื่นซัดขึ้นฝั่ง ทำให้ชายหาดได้รับผลกระทบมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้ปรับภูมิทัศน์และจัดเก็บกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อให้ชายหาดและพื้นที่โดยรอบกลับมามีความสะอาด สวยงาม