วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศกิจนครสงขลาลงพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่บริเวณตลาดสี่แยกการเคหะฯเพื่อต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ในการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณตลาดสี่แยกการเคหะฯ สงขลา โดยได้ขอความร่วมมือจากแม่ค้าไม่ให้วางแผงจำหน่ายสินค้าและสิ่งของอื่น ๆ บนผิวจราจร เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี