วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เตรียมพบกับ…งานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

งานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2563
ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ชิม ช้อป อาหารทะเล  อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล และสินค้า OTOP ของชุมชน พร้อมร่วมชมการประกวดนางสาวสมิหลา และการแสดงบนเวทีมากมาย