วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามกราม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จับมือ อบต.ทุ่งลาน และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมปล่อยปลาปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม อย่างละ 7,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ในหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่ นายณัฐพล ราชูภิมนต์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาน (อบต.ทุ่งลาน) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันปล่อยปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และกุ้งก้ามกราม ชนิดละ 7,000 ตัวในคลองทอน ซึ่งเป็นคลองในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (69 พรรษา) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโครงการภายใต้การบริการวิชาการของทางคณะฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกและวิตามินซีเสริมในอาหารปลาให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา